VÚC: Košice
Okres: Trebišov
Počet obyvateľov: 385
Rozloha: 981 ha

Dôležité dokumenty

- Všeobecné dokumenty obce

- Všeobecne záväzné nariadenia

- Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva obce

Zmluvy, faktúry, objednávky

- Tlačivá - žiadosti, návrhy, ohlásenia

- Rozpočet obce a záverečný účet

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

2018

 Zmluva  - oprava strechy na kultúrnom dome 

 Zmluva o postytovaní auditorských služieb  

Kúpna zmluva o prevode spoluvlastníckych podielov k pozemkom

Dodatok č.2 - Sofer  

Kúpna zmluva - Puškáš

Faktúry Január - Júl 2018

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 

Poistná zmluva 

Zmluva o termínovanom úvere č. 83/001/18, dodatok č. 3 


2017

Faktúry za rok 2017 

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

Dodatok č. 1 - oprava strechy kulturného domu

Zmluva - oprava Domu smútku 

Zmluva - oprava strechy kulturného domu

Zmluva o nájme nebytových priestorov  

Zmluva o dielo - Materská škola "LIENKA", dodatok č.1 

Mandátna zmluva 

Zmluva  nákup osobného  motorového vozidla 

Faktúra nákup osobného motorového vozidla 


2016

-Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

-Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

-Dodatok č.1 k úverovej zmluve č. 270617-2016 

-Zmluva o uložení veci č.1/2016 

-Úverová zmluva č.270609-2016

-Úverová zmluva č.270617-2016

-Zmluva PD 01/2016


2015

-Faktúry 10/2015

-Faktúry 9/2015

-Faktúry 8/2015

-Faktúry 7/2015

-Faktúry 6/2015

-Faktúry 5/2015

-Faktúry 4/2015

-Faktúry 3/2015

-Faktúry 2/2015

-Faktúry 1/2015

-Zmluva NASES 

-Zmluva PHSR 

-Zmluva audit 2015 

-Objednávka Medzipivničná cesta

- Faktúra Medzipivničná cesta

- Kúpna zmluva - chodník Kráľovka 

Kúpna zmluva 

Zmluva č. 88/2015 o poskytnutí dotácie na projekt " Deň remesiel na Tokaji" 

- Zmluva o spolupráci pri zabezpečení verejného, kultúrneho - spoločenského podujatia  


2013

- Zmluva o dodávke vody - VVS, a.s. (20.02.2013)

- Dodatok k zmluve o dodávke plynu KD - SPP, a.s. (31.05.2013)

- Dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ - SPP, a.s. (31.05.2013)

- Dodatok k zmluve o dodávke plynu TVD - SPP, a.s. (31.05.2013)

- Zmluva o poskytovaní služieb - auditor (31.05.2013)

- Dodatok č.1 k úverovej zmluve SZRB (18.09.2013)

- Zmluva o bežnom účte SZRB (18.09.2013)

- Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu SZRB (18.09.2013)


2012

- Zmluva o dielo - Hunter - odchyt túlavých a zabehnutých zvierat (29.11.2012)

- Zmluva o odbere odpadu prenosných batérii a akumulátorov (6.11.2012)pdf icon

- Prima Banka - Dexia Komunál univerzálny úver - Dodatok č.2 (21.09.2012)pdf icon

- Prima Banka - Dexia Komunál eurofondy úvere - Dodatok č.3 (21.09.2012)pdf icon

- Mandátna zmluva - Enviroline -stavebný dozor TVD  (6.7.2010)

- Kúpna zmluva - INTERMEDIUM - elektrospotrebiče  (25.1.2012)

- Zmluva o dielo- BLS com - vinná pivnica TVD  (10.8.2011)

- Zmluva o posk.sl. - A-Z REAL STAV verejné obstarávanie TVD  (3.5.2010)

- Kúpna zmluva - LCE - nábytok el.spotrebiče TVD  (8.11.2010)

- Zmluva o dielo - RRADZ - externý manažment  (30.6.2010)

- Zmluva o dielo- Dodatok č.1 - BLS.com - Stavba TVD (6.7.2011)

- Zmluva o dielo - BLS.com - Stavba TVD  (26.8.2010)

- Úverová zmluva - Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. (23.5.2011)

- Kúpna zmluva - dekoračná tabuľa (25.1.2012)

- Kúpna zmluva - dodávka nábytku, vybavenia (25.1.2012)


2011

- Zmluva o dielo - Kanalizácia rozšírenie - Malá Tŕňa

- Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č.22/081/10 - Dodatok č.1

- Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere - Dodatok č.1 a č.2pdf icon

- Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby Dexia e-Banka pdf icon

Meniny na web

hotel Zemplín

Práve tu je 43 návštevníkov a žiadni členovia on-line