VÚC: Košice
Okres: Trebišov
Počet obyvateľov: 385
Rozloha: 981 ha

Dôležité dokumenty

 

- Všeobecné dokumenty obce

- Všeobecne záväzné nariadenia

- Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva obce

- Zmluvy, faktúry, objednávky

- Tlačivá - žiadosti, návrhy, ohlásenia

- Rozpočet obce a záverečný účet

 

Dokumenty - Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

 

Všeobecné záväzne nariadenie č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj  - návrh
Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2015 o podmienkach určovania a vyberania úhrad
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2015 ambulantný predaj - trhový poriadok
Všeobecné záväzné nariadenie č2/2015 o zákaze predaja  alkoholických nápojov a ich požívania na verejne prístupných miestach na území Obce Malá Tŕňa
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 o podmienkách držania psov na území obce Malá Tŕňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Tŕňa číslo 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2010Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Tŕňa číslo 2/2009 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2010
Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Tŕňa číslo 3/2011 o organizácii miestneho referendaVšeobecne záväzné nariadenie obce Malá Tŕňa číslo 3/2011 o organizácii miestneho referenda
Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Tŕňa číslo 4/2011 o dani za ubytovanieVšeobecne záväzné nariadenie obce Malá Tŕňa číslo 4/2011 o dani za ubytovanie
Všeobecne záväzné nariaVšeobecne záväzné nariadenie o podmienkach organizovania verejného zhromaždenia obyvateľov obce Malá Tŕňadenie o podmienkach organizovania verejného zhromaždenia obyvateľov obce Malá Tŕňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Tŕňa číslo 2/2012 o prenájme nebytových priestorov, pozemkov vo vlastníctve obce Malá TŕňaVšeobecne záväzné nariadenie obce Malá Tŕňa číslo 2/2012 o prenájme nebytových priestorov, pozemkov vo vlastníctve obce Malá Tŕňa
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností 2013Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností 2013

 

Meniny na web

hotel Zemplín

Práve tu je 17 návštevníkov a žiadni členovia on-line