VÚC: Košice
Okres: Trebišov
Počet obyvateľov: 385
Rozloha: 981 ha

Demografický vývoj

Prvé údaje o demografickom vývoji obce sa zachovali z roku 1557, keď mala obec 13 usadlostí. Obec, ktorá patrila Rákocziovcom bola viackrát vyplienená cisárskymi žoldniermi. Pri súpise domov po povstaní v roku 1735 mala obec 35 opustených a 12 obývaných domácností. Doosídľovanie obce sa uskutočňovalo v priebehu 18. storočia. Potvrdzuje to sčítanie obyvateľstva v roku 1787, na základe ktorého žilo v Malej Tŕni v 87 domoch 374 obyvateľov. Silné migračné vlny a tragické udalosti v dejinách obce spôsobili, že v roku 1828 mala už iba 48 domov a 372 obyvateľov. Vcelku však možno konštatovať, že v ďalšom demografickom vývoji Malej Tŕne bol zaznamenaný mierny pokles počtu obyvateľstva, ktorý bol zapríčinený hlavne vysťahovalectvom. Potvrdzuje to sčítanie obyvateľstva v roku 1869, keď mala obec 620 obyvateľov a roku 1890, keď sa ich počet znížil na 509, čiže o 111 osôb.

V priebehu 20. storočia sa počet obyvateľstva mierne zvyšoval. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Zemplínskej stolice. Od roku 1964 do roku 1990 tvorila zlúčená s Veľkou Tŕňou obec Tŕňa. Podľa štatistiky žilo v Malej Tŕni v roku 1900 - 605, 1921 - 615, 1930 - 702, 1940 - 834, 1948 - 908 obyvateľov, čo bolo najviac v celej histórii obce. V ďalších povojnových rokoch sa počet obyvateľov neustále znižoval. Pri sčítaní v roku 1991 žilo v obci už len 497 obyvateľov. V súčasnosti má obec 446 obyvateľov.

Podľa: Tomko, E.: Heraldická symbolika v praxi obecnej samosprávy. Košice, 2007

Meniny na web

hotel Zemplín

Práve tu je 32 návštevníkov a žiadni členovia on-line