VÚC: Košice
Okres: Trebišov
Počet obyvateľov: 385
Rozloha: 981 ha

Tokajská oblasť

Tokajská oblasť patrí medzi naše najmenšie vinohradnícke oblasti, ale svojou jedinečnosťou je jednou z najznámejších. Kvalita a výnimočnosť tokajských vín je daná viacerými vzájomne súvisiacimi činiteľmi. Sú to: prírodné, t.j. geologicko-pôdne, geografické, klimaticko-poveternostné podmienky, pestované odrody Furmint, Lipovina a Muškát žltý schopné ušľachtilého prezrievania a tvorby cibéb, osobitná technológia spracovania hrozna a výroby vína, jedinečná forma skladovania, dlhoročného dozrievania v podzemných tufových pivniciach s konštantnou teplotou v priebehu celého roka. Charakter tohto regiónu tvorí sopečné zloženie pôdy, kde sú zastúpené andezity, ryolity a ich tufy, ktoré sú základom ťažkých ílovitých a ílovitohlinitých zemín, bohatých na minerálne prvky. Horniny, ktoré sa nachádzajú v pôdach na zemplínskych pahorkoch, sú zväčša kyslej povahy. Vinohrady sa väčšinou rozkladajú v strednej a hornej polovici svahu v kamenitých a tufových pôdach. Práve tieto pôdy vytvárajú priaznivé tepelné pomery pre tokajské kultivary hrozna počas klimatických výkyvov vo dne a v noci. Ich výhodou je, že absorbujú teplo, ktoré v noci sála a vyrovnáva tepelné rozdiely medzi jednotlivými časťami dna. Tým sa urýchľuje dozrievanie hrozna a vznikajú priaznivé pomery na vytváranie buketných a aromatických látok v tokajskom víne. Pre dozrievanie tokajských kultivarov hrozna majú veľký význam makroklimatické i mikroklimatické faktory v priebehu životného a ročného vegetačného cyklu viniča. Patria k nim teplota vzduchu a pôdy, dĺžka slnečného svitu a množstvo atmosférických zrážok. Charakter tokajských vín výrazne ovplyvňujú špecifické odrody hrozna. Za tokajské sa považujú tri základné kultivary ktoré musia byt' zastúpené v tokajskom víne v určitom pomere.

Základným tokajským kultivarom hrozna je Furmint, ktorý sa podieľa na výrobe tokajského vína 65 %, druhým tokajským kultivarom je Lipovina, ktorá je zastúpená vo víne 25 % a ďalšou tokajskou odrodou hrozna je Muškát žltý, ktorý sa zúčastňuje asi 10 % -ným podielom na výrobe tokajského vína. Tri základné tokajské kultivary majú tú vlastnosť, že v priebehu dlhej, teplej jesene sa pri neskorých zberoch sa za pomoci plesne Botrytis cinerea Persoon vytvárajú hrozienka - cibéby, ktoré sú základom pri výrobe tokajských výberov. Klasická výroba tokajských vín je založená na dlhoročnej pozvoľnej oxidácií vín v malých /136-250 l / dubových sudoch, v hlbokých tufových pivniciach , pri stálej teplote 10 -12°C, vysokej vlhkosti vzduchu 88 - 95 % a za pôsobenia pivničnej plesne Cladosporium cellare. Je známe, že výroba tokajských vín je založená na oxidatívnej technológii už od samotného zberu a spracovania hrozna. Začína sa to prezrievaním hrozna, vyberaním cibéb, nakvášaním rmutu a vylúhovaním cibéb, pokračuje istou oxidáciou mladého vína už v čase jeho vytvárania sa a končiac niekoľkoročným zrením v menších drevených sudoch. Existujú tu dva smery oxidácie. Prvý smer je reprezentovaný tzv. hrubou - priestorovou oxidáciou, keď mladé vína po druhom stočení sa ponechávajú v neplných sudoch počas jedného až troch mesiacov, pričom sa na povrchu - hladine vína vytvorí "kožka" tvorená kvasinkami (tento smer je praktizovaný u niektorých výrobcov v maďarskej časti Tokaja). Pripomína to istú výrobu sherry vín.

Meniny na web

hotel Zemplín

Práve tu je 31 návštevníkov a žiadni členovia on-line