Preskočiť na obsah

Zápis detí do materskej školy

Zverejnené 27.4.2020.

Zápis detí do materskej školy Cintorínska 226/7, Malá Tŕňa, na školský rok   2020/2021.

  • Žiadosť bude na stránke od začiatku až do ukončenia zápisu j.

od 30. apríla do 31. mája 2020.

  • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; komunikácia bude prebiehať elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.
  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
  • Žiadosti posielajte na emailovu adresu: msmalatrna@gmail.com