Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad