Preskočiť na obsah

Dodatok č1 k VZN č. 2-2012 o prenájme nebytových priestorov, pozemkov vo vlastníctve obce Malá Tŕňa