Preskočiť na obsah

Návrh – VZN č. 2-2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č1-2008 o vyhlásení záväznej časti Územného plánu obce