Preskočiť na obsah

Návrh VZN č2-2015 o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich požívania na verejne prístupných miestach na území obce