Preskočiť na obsah

VZN č 2-2013 Výška príspevku na úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskom stravovacom zariadení