Preskočiť na obsah

VZN č. 5-2013 o podmienkach určovania a vyberania úhrad