Materská škola

Kontakt

  Cintorínska 226/7, 076 82 Malá Tŕňa
 056/67 933 34
  msmalatrna@gmail.com

Riaditeľka MŠ – poverená riadením Janka Telekyová

Učiteľka – Diana Hojdanová

Asistentky – Darina Driganová, Veronika Gašparová

Upratovačka – výdaj stravy – Kalanová Valéria