O obci Malá Tŕňa

Malá Tŕňa sa nachádza 27km od mesta Trebišov. Najbližšie letisko je v Košiciach ktoré sú vzdialené 60km. Ďalšie letiská sú v Bratislave 450km a v Budapešti 250km. Z Trebišova cestujete cez obec Veľaty a Čerhov, 2km za obcou Čerhov /za stromovou alejou/ odbočte vľavo na Malú Tŕňu. Prejdete cez železničné priecestie, popri ovocných sadoch až do Malej Tŕne.

  • Počet obyvateľov: 399
  • Rozloha: 981ha

Pamiatky obce

Kaštieľ

Kaštieľ bývalej vinárskej výskumnej stanice, postavený začiatkom 18. stor. na starých základoch niekdajšieho paulínskeho kostola. Kaštieľ bol zmodernizovaný, pod ním sa nachádzajú staré pivničné priestory. Momentálne chátra a potreboval by rekonštrukciu.

Kostol

Kostol (ev. ref.), renesančný, archaických tvarov, postavený na zvyškoch starého gotického kostola r. 1656. Roku 1848 ho obnovili, začiatkom 20 stor. zastrešili. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom, zaklenutý hrebienkovou krížovou klenbou. Na západnej, vstupnej strane predstavaná veža, na severnej a južnej strane lode oporné piliere. Nad klasicistickým portálom, ktorý nesie letopočet opravy (1848), nachádza sa renesančná tabuľa s nápisom a reliéfmi delfínov z roku 1656.

Truhlica na cirkevné textílie z roku 1817. Patronátna lavica renesančná, na siedmich poliach arkádovite riešenej zadnej steny pestré renesančné rozviliny v tvare tureckých klinčekov a na architráve nápis s datovaním 1665. Nápisová tabuľa s erbom na severnej strane lode. Bohoslužobné cínové krčahy renesančné z čias okolo roku 1650 a z roku 1696.

Zdroj: (Güntherová, A. a kol. – Súpis pamiatok na Slovensku. Bratislava: Obzor, 1968)

Demografický vývoj

Prvé údaje o demografickom vývoji obce sa zachovali z roku 1557, keď mala obec 13 usadlostí. Obec, ktorá patrila Rákocziovcom bola viackrát vyplienená cisárskymi žoldniermi. Pri súpise domov po povstaní v roku 1735 mala obec 35 opustených a 12 obývaných domácností. Viac.

Heraldické symboly

Erb obce Malá Tŕňa, ale najmä vyobrazenie na ňom zobrazuje charakteristickú činnosť v obci, ale aj celom blízkom okolí a tou je vinohradnícka činnosť.Viac.

Tokajská oblasť

Tokajská oblasť patrí medzi naše najmenšie vinohradnícke oblasti, ale svojou jedinečnosťou je jednou z najznámejších. Kvalita a výnimočnosť tokajských vín je daná viacerými vzájomne súvisiacimi činiteľmi. Viac.

Video o obci Malá Tŕňa