Preskočiť na obsah

Pamiatky obce

Kaštieľ

Kaštieľ bývalej vinárskej výskumnej stanice, postavený začiatkom 18. stor. na starých základoch niekdajšieho paulínskeho kostola. Kaštieľ bol zmodernizovaný, pod ním sa nachádzajú staré pivničné priestory. Momentálne chátra a potreboval by rekonštrukciu.

Kostol

Kostol (ev. ref.), renesančný, archaických tvarov, postavený na zvyškoch starého gotického kostola r. 1656. Roku 1848 ho obnovili, začiatkom 20 stor. zastrešili. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom, zaklenutý hrebienkovou krížovou klenbou. Na západnej, vstupnej strane predstavaná veža, na severnej a južnej strane lode oporné piliere. Nad klasicistickým portálom, ktorý nesie letopočet opravy (1848), nachádza sa renesančná tabuľa s nápisom a reliéfmi delfínov z roku 1656.

Truhlica na cirkevné textílie z roku 1817. Patronátna lavica renesančná, na siedmich poliach arkádovite riešenej zadnej steny pestré renesančné rozviliny v tvare tureckých klinčekov a na architráve nápis s datovaním 1665. Nápisová tabuľa s erbom na severnej strane lode. Bohoslužobné cínové krčahy renesančné z čias okolo roku 1650 a z roku 1696.

Zdroj: (Güntherová, A. a kol. – Súpis pamiatok na Slovensku. Bratislava: Obzor, 1968)