Oznámenie na elektronickej úradnej tabuli obce Malá Tŕňa

Prílohy EUT • ELEKTRONICKEJ ÚRADNEJ TABULE

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf Vyska_prispevku_MS Výška príspevku na úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskom stravovacom zariadení
293 KB17
pdf Rokovaci_poriadok Rokovací poriadok
108 KB22
pdf Statut_obce_MT Štatút obce
142 KB13
pdf Zasady_odmenovania Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
210 KB18