Preskočiť na obsah

VZN č. 4-2015 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách